Fondens formål

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde.

Sparekassen Sjælland Fonden blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab.

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted, formål og effekt. 

 

Fondens bestyrelse

Fondsbestyrelsens sammensætning

På billedet fra venstre: 

  • Ole Mosbæk, direktør og medlem af Sparekassen Sjælland-Fyns repræsentantskab 
  • Lotte Heglund, sekretær i direktionssekretariatet i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Kjeld Christensen, tidligere filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Svend-Aage Dreist Hansen, advokat (formand)
  • Thomas Kullegaard, arkitekt og bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn (næstformand). 


Planlagte bestyrelsesmøder i 2020:

Den 14. april 2020 - ansøgningsfrist 1. marts 2020.
Den 19. maj 2020 – ansøgningsfrist den 21. april 2020.
Den 29. september 2020 – ansøgningsfrist den 1. september 2020.
Den 24. november 2020 – ansøgningsfrist den 27. oktober 2020.

Ovennævnte datoer er med forbehold for ændringer.

På møderne gennemgår bestyrelsen de modtagne ansøgninger og beslutter, hvordan midlerne skal fordeles.


Læs mere om, hvordan du ansøger