Fondens formål

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde.

Sparekassen Sjælland Fonden blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab.

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse, talentpleje og partnerskaber. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted, formål og effekt. 

 

Fondens bestyrelse

Bestyrelsen i Fonden

Fondsbestyrelsens sammensætning

På billedet fra venstre: 

  • Ole Mosbæk, direktør og medlem af Sparekassen Sjællands repræsentantskab 
  • Lotte Heglund, kommunikationsmedarbejder i Sparekassen Sjælland 
  • Bjarne Rasmussen, tidligere filialdirektør i Sparekassen Sjælland 
  • Svend-Aage Dreist Hansen, advokat (formand)
  • Thomas Kullegaard, arkitekt og bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-koncernen (næstformand). 

Møder i bestyrelsen
Der er planlagt møder for bestyrelsen i 2018 på følgende datoer:

  • Tirsdag 20. marts 2018
  • Onsdag 13. juni 2018
  • Tirsdag 11. september 2018
  • Tirsdag 4. december 2018

På møderne gennemgår bestyrelsen de modtagne ansøgninger og beslutter, hvordan midlerne skal fordeles.

 

Frist for ansøgninger
Vil du sikre, at din ansøgning bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, skal Sparekassen Sjælland Fonden have modtaget din ansøgning senest fire uger inden et kommende bestyrelsesmøde. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen forventes behandlet på det næste planlagte bestyrelsesmøde.

Læs mere om, hvordan du ansøger