Formål som fonden støtter

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer..

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted og formål og effekt. 

Retningslinjer for uddeling

Fonden støtter bl.a.
Konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:

 • Organisationer
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Grupper af personer, der er sammen om noget almennyttigt

Fonden støtter ikke

 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift - ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter, der har fundet sted
 • Rejser
 • Politiske aktiviteter
 • Religiøse aktiviteter
 • Andre fonde