Søg fonden

Fonden lægger vægt på velbegrundede ansøgninger.

Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:
 
 • den organisation/forening der søger
 • beløbet der søges
 • hvilket formål det ansøgte beløb skal gå til
 • hvordan finansiering af formålet tænkes gennemført (budget og finansieringsplan)
 • eventuel tidsplan.
Organisationer og foreninger bedes vedlægge:

  • Vedtægter
  • Seneste regnskab (hvis det foreligger)
  • Oplysninger om den konto, eventuelt bevilgede midler skal overføres til.

Send ansøgningen via mail til fonden@spksfonden.dk.

VIGTIGT: Ændret deadline for ansøgninger til fondsmødet i august

Læs mere om, hvem og hvad vi støtter

Det sker der med din ansøgning

 
 1. Vi modtager din ansøgning

  Du modtager besked fra sekretariatetet om, at fonden har modtaget din ansøgning, hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt om der eventuelt er behov for yderligere oplysninger.
   

 2. Bestyrelsen behandler din ansøgning

  Fondens bestyrelse holder, som udgangspunkt, bestyrelsesmøde fire gange om året. På bestyrelsesmøderne besluttes det, hvilke ansøgere der modtager et beløb samt beløbets størrelse. Se datoer for årets bestyrelsesmøder.
   

 3. Du får svar

  Efter hvert bestyrelsesmøde giver sekretariatet besked til alle ansøgere - både dem der modtager og dem der ikke modtager et beløb. Afslag begrundes ikke. Det fremgår også løbende af hjemmesiden, hvem fonden har besluttet at støtte.   

 4. Udbetaling

  Beløb bliver udbetalt fra fondens konto i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Beløbet udbetales enten på en gang eller i rater alt afhængig af bestyrelsens beslutning om den enkelte ansøgning. Sekretariatet for Sparekassen Sjælland Fonden skal modtage dokumentation for afholdte udgifter.
   

Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat via mail til fonden@spksfonden.dk eller via telefon 59 48 11 08.